info@railassessment.hr
Ulica Zinke Kunc 7, 10 000 Zagreb
Brzi kontakt
+385 99 849 3644
Mi smo

Rail assessment

Nezavisna i nepristrana tvrtka koja kao imenovano tijelo (Designated Body – DeBo) obavlja zadaće ocjene/provjere sukladnosti s nacionalnim pravilima za podsustave: građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilima i podsustav vozila.

Naše

Reference

Rail assessment

O nama

Nezavisna i nepristrana tvrtka koja kao imenovano tijelo (Designated Body – DeBo) obavlja zadaće ocjene/provjere sukladnosti s nacionalnim pravilima za podsustave: građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na vozilima i podsustav vozila.

U suradnji s nezavisnim, moderno opremljenim, akreditiranim laboratorijima osiguravamo provođenje postupaka nezavisnog ocjenjivanja sukladnosti i prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova tračničkih sustava prema Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20).

Rail assessment d.o.o. surađuje s najmodernije opremljenim ispitnim laboratorijima u Republici Hrvatskoj kao i brojnim znanstvenim te istraživačkim ustanovama.

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB)
 • Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG)
Od
Rail assessment d.o.o.
Što radimo

USLUGE Rail assessmenta

Imenovano tijelo DE-BO

Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (KLASA: UP/I-341-01/18-01/8, URBROJ: 530-08-2-1-1-18-5) od 5. listopada 2018. i rješenjem (KLASA: UPI/I-341-01/23-01/11, URBROJ: 530-06-1-1-24-4 ) od  5. veljače 2024. tvrtka Rail assessment  d.o.o., ovlašćuje se kao  imenovano tijelo (engl. Designated Body – DeBo) za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehničkim pravilima u skladu s postupkom “EU” provjere podsustava za strukturne podsustave:

 • građevinski podsustav
 • elektroenergetski podsustav
 • prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi
 • podsustav vozila

PROPISI I ZAKONI

Nacionalno zakonodavstvo

Zakoni iz područja željezničkog prometa koji se odnose na područje rada RAIL ASSESSMENT-a:

 • Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
 • Zakon o željeznici (NN 32/19, 20/21, 114/22)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

Nacionalna pravila:

Pravilnik o željezničkim vozilima (NN 121/15)

Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav (NN 97/15)

Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)

Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko – cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15)

Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (NN 128/08)

Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 121/09, NN123/12)

Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 121/09)

Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10)

Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav (NN 129/10)

Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkoga prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi (NN 99/11)

Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15)

Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnoga tijeka željezničkoga prometa (NN 133/09)

Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 144/09)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 14/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 56/12)

Pravilnik o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 126/09)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 128/10)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o značenju i uporabi signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u željezničkom prometu (NN 81/11)

Zakonodavstvo Europske Unije

Direktive iz područja željezničkog prometa koji se odnose na rad imenovanog tijela i nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, a koje su transponirane u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske:

 • Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L 138, 26. 5. 2016.)
 • Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 138, 26. 5. 2016.)